OZ

 Občianske združenie Talenty na dosah.

Občianske združenie ako také bolo založené 16.12.2016.

Ciele združenia

  • Cieľom združenia je podpora európskej a svetovej mládeže pri budovaní občianskej spoločnosti, ako aj podpora ich kultúrno-spoločenkého poznania a súvisiacich aktivít,  najmä v oblasti zahraničných vzťahov, žurnalistiky, osobného rozvoja a podobne. Cieľom občiankseho združenia je aj podpora amaterkého športu a športovcov a rozvíjanie ich športových schopností a zručností

Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä 

  • organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia,
  • realizovať publikačné a konzultačné aktivity
  • presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni
  • uskutočňovať iné podporné aktivity

OZ

  • Talenty na dosah, sídlom 082 73 Krásna Lúka 97
  • IČO: 50636570
  • Číslo účtu: 2701400188
  • IBAN: SK0883300000002701400188
  • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Za spoluprácu ďakujeme spoločnosti firmaren.sk

V roku 2020 sme vďaka Fondu na podporu športu od Niké získali podporu 1 500€.